คุณค่าของงานอีเวนท์และงานจัดแสดงสินค้าหรือบริการ (The Value of Event and Exibition)

blog image

ทำไมExhibitors(ผู้จัดแสดง)ถึงให้คุณค่ากับงานExhibition(งานจัดแสดง) Exhibitorsนั้นให้คุณค่ากับExhibitionเพราะมันมีผลต่อการบรรลุเป้าหมายของการทำยอดขายและวัตถุประสงค์ทางการตลาด สาเหตุหลักๆที่ExhibitorsมาออกงานExhibitionสินค้าหรือบริการนั้นก็เพื่อเพิ่มการรับรู้ถึงตัวตนของบริษัทหรือแบรนด์ จับกลุ่มที่น่าจะเป็นลูกค้าจากผู้ซื้อรายใหม่หรือกลุ่มเป้าหมาย และสร้างหรือเพิ่มความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับกลุ่มคู่ค้า Exhibitorsยังให้เหตุผลอื่นๆอีกว่าทำไมพวกเขาจึงให้คุณค่ากับงานExhibition:

  • 63%ของExhibitorsบ่งชี้ว่าองกรค์ของพวกเขามักให้คุณค่ากับงานExhibitionหรืองานอีเวนท์ว่า “สำคัญมาก” หรือ “จำเป็นอย่างยิ่ง”
  • 91%ของExhibitorsบอกว่างานExhibitionหรืองานอีเวนท์นั้นจะมีผลต่อยอดขายประมาณ 5ปี

ทำไมผู้มาร่วมงานถึงให้คุณค่าแก่งานExhibition หากปราศจากผู้มาร่วมงานก็ย่อมจะไม่มีงานExhibition นับว่าเป็นโชคดีสำหรับผู้จัดงานที่ผู้มาร่วมงานนั้นให้ความสำคัญกับงานExhibitionที่ไปร่วมอย่างมาก

  • 90%ของผู้มาร่วมงานบอกว่าธุรกิจในงานนั้นจะมีผลต่อการจัดหาผลิตภัณฑ์และการซื้อของเขาไปประมาณ 5ปี
  • 57%ของผู้มาร่วมงานบอกว่าองกรค์ของพวกเขาทำการจัดซื้อจำนวนมากหรือได้ทำข้อตกลงสำคัญหลังจากมาร่วมงานภายในเวลา3เดือน